#షావోమి స్మార్ట్‌ఫోన్‌

చార్జింగ్‌లో లేకుండానే పేలిన షావోమి స్మార్ట్‌ఫోన్‌

305 Viewsచార్జింగ్‌లో లేకుండానే పేలిన షావోమి స్మార్ట్‌ఫోన్‌ పేలిన  రెడ్‌మి నోట్ 7 ఎస్‌ చార్జింగ్‌లో లేకుండానే అకస్మాత్తుగా మంటలు తమ లోపం కాదంటున్న కంపెనీ సాక్షి,ముంబై: ప్రముఖ స్మార్ట్‌ఫోన్ బ్రాండ్‌లలో...