#వర్మసినిమాలో

నన్ను చూసి’నారా’!

91 Viewsనన్ను చూసి’నారా’! చంద్రబాబు నాయుడు పాత్రకు న్యాయం చేశా అమ్మ రాజ్యంలో కడప బిడ్డలు’ చిత్రానికి ఆదరణ ప్రేక్షకుల మధ్య కూర్చుని ఈ సినిమా చూశా తనలో మంచి...