#రాంగోపాల్‌ వర్మ

ఏ పార్టీ కోసమో, వ్యక్తి కోసమో సినిమా తీయలేదు: వర్మ

155 Viewsఏ పార్టీ కోసమో, వ్యక్తి కోసమో సినిమా తీయలేదు: వర్మ ‘కమ్మరాజ్యంలో కడప రెడ్లు’ సినిమాలో తాను ఏ కులాన్ని తక్కువ చేయలేదని దర్శక, నిర్మాత రాంగోపాల్‌ వర్మ...