#బురద

ఎంతటి వారైనా.. బురద పూసుకోవాల్సిందే..!

281 Viewsఎంతటి వారైనా.. బురద పూసుకోవాల్సిందే..! మహిళలకు మినహాయింపు నేటి అర్ధరాత్రి నుంచి బురదమాంబ జాతర దిమిలిలో రెండేళ్లకోసారి నిర్వహణ రాంబిల్లి (యలమంచిలి): బురదమాంబ జాతర.  ఎంతటివారైనా  ఆ జాతర రోజున...