#గ్రేటా

గ్రేటా 121 ఏళ్ల క్రితం అలా ఉందా?!

261 Viewsగ్రేటా 121 ఏళ్ల క్రితం అలా ఉందా?!   ప్రపంచ పర్యావరణ పరిరక్షణ కోసం స్వీడన్‌లో గళమెత్తి ప్రపంచంలోని వంద నగరాల్లో కొన్ని లక్షల గొంతలు తనలాగే గళమెత్తేలా స్ఫూర్తినిచ్చిన...