#కార్మికుల

ఆర్టీసీ కార్మికుల పోరాటం.. తీరని విషాదం

ఆర్టీసీ కార్మికుల పోరాటం.. తీరని విషాదం అత్యంత సుదీర్ఘంగా కొనసాగిన సమ్మెను విరమించినప్పటికీ ప్రభుత్వం విధుల్లోకి చేర్చుకునేందుకు నిరాకరించడంతో తెలంగాణవ్యాప్తంగా ఆర్టీసీ కార్మికుల పరిస్థితి అగమ్యగోచరంగా మారింది. సమస్యలు పరిష్కరించాలని...