#ఉజ్వల భవిత

ఇంగ్లిష్‌ మీడియంతో విద్యార్థులకు ‘ఉజ్వల భవిత’

235 Viewsఇంగ్లిష్‌ మీడియంతో విద్యార్థులకు ‘ఉజ్వల భవిత’ బాల్యంలో ఏ భాషపై అయినా పట్టు సాధించవచ్చు తెలుగు ప్రాభవానికి ముప్పేం లేదు ‘సాక్షి’తో ప్రముఖ భాషా శాస్త్రవేత్త, తెలుగు అకాడమీ మాజీ...