మన ఊరు విజయవాడలో ….

No Comment Yet

మన ఊరు విజయవాడలో ….
దిష్టిబొమ్మ దహనంలో అపశ్రుతి. కార్పొరేటర్ జాస్తి సాంబశివరావు కి గాయాలు. తప్పిన ప్రాణాపాయం. మేష్ ఆసుపత్రికి తరలింపు. పరామర్శించిన ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు

dailyreport

Author

dailyreport

Up Next

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *